Logo Loading
Đẩy tiến độ các công trình trọng điểm

Lãnh đạo TP Cần Thơ vừa kiểm tra 2 công trình trọng điểm là đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 (thuộc Dự án 3) và công trình đường tỉnh 922. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương có dự án đi qua, các ban quản lý dự án, nhà […]

Cần Thơ tích cực xây dựng đô thị thông minh

Đến nay, Tổ soạn thảo đã cơ bản hoàn thành nội dung Đề án xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025, để sớm trình phê duyệt, trên cơ sở đó huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đô thị thông minh. Hướng tới, […]

So sánh

Enter your keyword