Logo Loading


1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng:

Khi sử dụng Website nhadatmientay.info Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của các điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị:

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về nhadatmientay.info, về thông tin sản phẩm và dịch vụ của nhadatmientay.info. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Liên kết đến Website khác:

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. nhadatmientay.info không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

4. Liên kết từ Website khác:

Chungs tooi cho phép các nhà cung cấp dịch vụ khác được chèn các liên kết đến nhadatmientay.info, nhưng phải ghi rõ nguồn và tuân theo các quy định và chính sách của nhadatmientay.info.

5. Miễn trừ trách nhiệm:

 nhadatmientay.info từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị

Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng nhadatmientay.info, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:

– Sử dụng các thông tin trên website này;

– Các truy cập kết nối từ website này;

– Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của nhadatmientay.info.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

6. Quyền sở hữu trí tuệ:

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản của nhadatmientay.info  và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho nhadatmientay.info và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

– Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

– Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;

7. Điều chỉnh và sửa đổi

nhadatmientay.info bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

8. Quy định về bảo mật thông tin:

Vui lòng xem “quy định bảo mật thông tin”

9. Quy định đăng tin

Vui lòng xem “Quy định đăng tin”

So sánh

Enter your keyword