Logo Loading
Thu hồi chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội phường Phước Thới

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND thu hồi chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội, phường Phước Thới, quận Ô Môn, do Công ty TNHH Vũ Thành Dũng làm chủ đầu tư (trước đây là Doanh nghiệp tư nhân Vũ Thành Dũng).

UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp này tại Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 21-10-2016 và Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 18-1-2018. Theo quyết định thu hồi chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Vũ Thành Dũng làm chủ đầu tư, UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận Ô Môn rà soát các văn bản có liên quan đến dự án trên, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND thành phố giải quyết theo quy định.

Nguồn: baocantho.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Posts

So sánh

Enter your keyword